KONYHAI KISEGÍTŐ

 

 

konyhaiOKJ száma: 2181101

Képzési idő: 2 év

Szakmai képzés megkezdésének feltétele:

egészségügyi alkalmassági követelmények:

szükségesek

 

Szakma bemutatása:

A konyhai kisegítő alapvető feladata, a higiéniai szabályok betartásával a konyha tisztán tartása, a munkafelületek, falak, gépek, berendezések lemosása. Fontos feladata a nyersanyagok és eszközök előkészítése a munkaterületre, a zöldségek és egyéb alapanyagok megtisztítása, aprítása. Tanulóink megismerkednek a különböző ételcsoportokkal, egyszerű ételek elkészítési módjával. Ismerik a tálalás, adagolás szabályait. A képzés során megismerik a technológiai folyamatokhoz szükséges alapanyagokat, segéd- és járulékos anyagokat, elsajátítják a szakosított tárolás szabályait. A termeléshez szükséges alapanyagokat szakszerűen előkészítik, a munkavégzéshez használt gépeket, berendezéseket, eszközöket biztonsággal kezelik. A tanulók a szakmai képzés első évében az iskolai tankonyhán csoportokban sajátítják el a szakma alapjait, majd lehetőség szerint külső képzőhelyen, nagyobb konyhákon végzik szakmai gyakorlatukat.

 Iskolánkban ezt a képzést nemcsak lányok, de fiúk is szívesen választják.

A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Konyhai kisegítő
Konyhalegény
Konyhalány
Konyhai dolgozó
Ételkiosztó, tálaló