Az iskolai dolgozatok és házi feladatok szabályai

Írásbeli számonkérés

Formái: Témakörök lezárására, illetve év végi diagnosztizáló mérés céljából írásbeli ellenőrzést alkalmazunk.

Rendje: Egy tanítási napra 2 írásbeli beszámoltatás alkalmazható, többel nem terhelhetők a tanulók. Az írásbeli munkákat 10 napon belül ki kell javítani az érdemjegyről a tanulót tájékoztatni kell. Az érdemjegyet a tájékoztató füzetbe és a naplóba is be kell jegyezni. A hiányzó tanulók pótlólag meg írják a dolgozatott. A több órás hiányzás esetén a tanárral történő időpont egyeztetés után történik a pótlás.

 

Házi feladatok tervezése

Iskolánk és diákjaink sajátosságaiból adódóan házi feladat adása nem ajánlatos. A szóbeli tananyagot lehetőség szerint már tanórán sajátítassuk el, rögzítessük tanulóinkkal. A követelményeket ezért az osztályokhoz, illetve a tanulók képességeihez mérten kell meghatározni. A szakképző osztályokban a kis tanulólétszám, valamint a csoportbontás lehetővé teszi, hogy a szakmai vizsgákra tanórákon a szakoktatók segítségével felkészüljenek a tanulók.

Iskolai szünetekben adjunk lehetőséget a pihenésre, feltöltődésre és mellőzzük a házi feladatok adását.